Politechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
DYDAKTYKA
Strona główna | Logowanie
 
 
Materiały dydaktyczne dla studentów  
Przedmiot Linki
Materiały dydaktyczne
Bioinformatyka i Biologia Obliczeniowa Link do strony z materiałami
CHP001008C Podstawy chemii ogólnej Listy_zadan_dla_IB
ETP 001008w/l Miernictwo i automatyka Harmongram/tematy - studia zaoczne
Ćwiczenie_7
Ćwiczenie_8
ETP 001008w/l Miernictwo i automatyka Harmonogram2021/tematy - studia zaoczne
Ćwiczenie7
Ćwiczenie8
ETP 1007 Elektrotechnika i elektronika Harmonogram/tematy21/22 - studia zaoczne
ETP 1012W Podstawy elektroniki medycznej 1 1_Wielkości fizyczne
2a_Układy SLS i ich elementy
2b Uklady SLS i ich elementy
3_Zwiazki_miedzy_pradami_i_napieciami
4_Tw_Thevenina_i_Nortona
5_Uproszczone_modele
6_Sygnaly_i_ich_parametry
7_Obwody_SLS_przy_pob_sin
8_Przebiegi_pradu_i_nap_w_RLC_impedancja
9_Przyklady_analizy_ukladow_przy_pob_sinusoid
Filtr_DP_RC_wykresy
Filtr_GP_RC_wykresy
Szereg_obw_rezonansowy_wykresy
Wykład_0_wprowadzenie
ETP001013W Podstawy elektroniki medycznej 2 Diody_1
Diody_2
Diody_3
Diody_4
Dopasowanie_przy_pobudzeniu_sinus_2
Dopasowanie_przy_pobudzeniu_sinusoidalnym_1
Fotoelementy_10
Fotoelementy_1
Fotoelementy_2
Fotoelementy_3
Fotoelementy_4
Fotoelementy_5
Fotoelementy_6
Fotoelementy_7
Fotoelementy_8
Fotoelementy_9
Moc_w_obwodach_pradu_sinus
Przewodnik_1
Stany_nieustalone_1
Stany_nieustalone_2
Stany_nieustalone_3
Tranzystor_jako_klucz_1
Tranzystor_jako_klucz_2
Tranzystory_1
Tranzystory_2
Tranzystory_3
Uklady_cyfrowe
Wyklad_wprowadzajacy
Wzmacniacze_i_sprzezenie_zwrotne
Wzmacniacze_operacyjne_1
Wzmacniacze_operacyjne_2
Wzmacniacze_operacyjne_3
Zastosowania_wzmacniaczy_operacyjnych
ETP0011L Miernictwo i automatyka Ćwiczenie 03_04
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
ETP002003L Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
ETP002004W Mikrokontrolery 1 ATmega128A
Atmel_Studio_User_Guide
Budowa_portu
Dodawanie
Lista_rozkazow
Logiczne
Makrodefinicje
Nasze_makiety
Odejmowanie_i_kod_U2
Podprogramy_a
Podprogramy_b
Podprogramy_c
Porty_a
Porty_b
Przerwania
Przesłania_a
Przesłania_b
Przesłania_c
Rachuba_czasu_i_zdarzen
Schemat_portu
Skoki_a
Skoki_b
Skoki_c
Uklad_74HC138
Uklad_74HC595
Wyklad_0_2020_21
Wykład 1a
Wykład 1b
Wykład 1c
Wykład 1d
Wykład 2a
Wykład 2b
easyAVR128 User Manual
wysw_jedna_poz_7seg
ETP002011L Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych Dane_cw1_026A
Dane_cw1_026B
Dane_cw2_026A
Dane_cw2_026B
Dane_cw3_026A
Dane_cw3_026B
Dane_cw4_026A
Dane_cw4_026B
Dane_cw5_026A
Dane_cw5_026B
Dane_cw6_026A
Dane_cw6_026B
Harmonogram i tematy zajęć
Kalibrator_temp_specyfikaja_tech
Metex_3860_specyfikacja_tech
Metex_M4650CR_specyfikacja_tech
Metex_M4650CR_specyfikacja_tech
Metex_M4660_specyfikacja_tech
Metex_M4660_specyfikacja_tech
Multimetry_V541-543_specyfikacja_tech
Pompa_infuzyjna_specyfikacja_tech
Sala026A_ćw.1
Sala026A_ćw.2
Sala026A_ćw.3
Sala026A_ćw.4
Sala026A_ćw.5
Sala026A_ćw.6
Sala026B_ćw.1
Sala026B_ćw.2
Sala026B_ćw.3
Sala026B_ćw.4
Sala026B_ćw.5
Sala026B_ćw.6
Waga_specyfikacja_tech
ETP002011W Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych Informacja. Zawartość materiałów
Wyklad T10_29042020
Wyklad T12_13052020
Wyklad T14_27052020
Wyklad T1_26022020
Wyklad T9_22042020
ETP002022L Pomiary wielkości cieplnych model_termoregulacji
ćwiczenie_1
ćwiczenie_2
ćwiczenie_3
ćwiczenie_4
ćwiczenie_5
ETP002025L Mikrokontrolery 2 Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Literatura
Materiały_do_zad_11
Program_ćwiczeń_hybrydowych
Wprowadzenie do listy 1
Zad_5_wprowadzenie
wysw_jedna_poz_7seg_txt
ETP002028L Systemy pomiarowo - diagnostyczne Metex
Wprowadzenie
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
ETP002040L Mikrokontrolery1 Dodatkowe_dyrektywy
Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Przykładowe rozwiązanie zadania 2a
Sugestie_do_zadań_4_i_5
Tworzenie_projektu_i_symulacja
ETP002301W Wybrane problemy techniki medycznej Wykład
Zagadnienia_kolokwium
ETP002901 Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie_1
Ćwiczenie_2
Ćwiczenie_3
Ćwiczenie_4
Ćwiczenie_5
Ćwiczenie_6
Ćwiczenie_7
ETP002921W Mikroprocesory Dodatkowe_dyrektywy
Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Przerwania
Przykład użycia TIMER 1 bez przerwań
Przyład użycia TIMER 1 z przerwaniem
Sugestie_do_zadan_4_5
Tworzenie_projektu_i_symulacja
Wyklad_wstepny
ETP002926L Zaawansowane metody pomiaru i analizy sygnałów biomedycznych Anova wieloczynnikowa i powtarzalne pomiary
Laboratorium 01
Laboratorium 02a
Laboratorium 02
Laboratorium 03
Laboratorium 04a
Laboratorium 04
Laboratorium 05
Laboratorium 07
Laboratorium 08
Laboratorium 09
Laboratorium 10
Laboratorium 1a
dodatek1
ETP002927 Bionanostruktury 1 Wymagane pojęcia
Wzór sprawozdania
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
ETP002958W - ZAAWANSOWANE TECHNIKI OPTYKI BIOMEDYCZNEJ Zagadnienia do wykladu
ETP1006L Elektronika i elektrotechnika Errata do ćwiczeń
Errata i uwagi do instrukcji ćwiczeniowych (M. Popek)
Instrukcje pomocnicze
Regulamin laboratorium
Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Zadania - Obwody pr±du stałego
Zadania - Obwody pr±du zmiennego
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
FTP002002L Biofizyka Link do strony z materiałami
Sacharymetr
Zagadnienia
FTP002006L Optyczna Diagnostyka Medyczna Lab1_multispektralne_obrazowanie_tkanek_w_świetle_spolaryzowanym
Lab2_optyczny_pomiar_stezenia_barwnika_w rozwtorze
Lab3_spektroskopia skóry_i_ lampa_Wooda
Lab4_badania termowizyjne_efektywnosci fototerapii_laserowej
Lab5_konstrukcja_cyfrowego_mikroskopu_transmisyjnego
Lab6_Interferometr_Michelsona_i_jego_zastosowanie_w_pomiarach_optycznych
LabXX_Komputerowa_analiza_obrazow_fluorescencyjnych
LabXX_materialy
Laboratorium_ODM_wykaz_ćwiczeń
Materiały do zdalnej realizacji zajęć
FTP002014L METODY NUMERYCZNE W OPTYCE BIOMEDYCZNEJ Lab01_02 wprowadzenie
Lab03_wprowadzenie
Lab04_wprowadzenie
Lab05_graficzne_reprezentacje_FFT
Lab05_wprowadzenie
Lab07_wprowadzenie
Lab08_obraz1
Lab08_obraz2
Lab08_wprowadzenie
Lab09_wprowadzenie
Lab10_wprowadzenie
Lab11_wprowadzenie
Lab12_wprowadzenie
FTP002084L KONSTRUKCJE I POMIARY OPTYCZNE 00_Regulamin_Laboratorium
00_Wykaz_cwiczeń_laboratoryjnych
INTRO_Konwencja_znaków
Lab1A_Wyznaczanie_odległości_ogniskowej_-_metoda_wzóru soczewkowego
Lab1B_Wyznaczanie_odległości_ogniskowej_-_metoda_Bessla
Lab2_Układy_optyczne_dwusoczewkowe
Lab2_Układy_optyczne_dwusoczewkowe
Lab3_Zwierciadla_optyczne
Lab4_Siatki_i_szczeliny_dyfrakcyjne
Lab5_Konstrukcja_spektrofotometru
Lab6_Pomiar_aberracji_optycznych
FTP003017L Fizyczne metody i aparatura do pomiaru obiektów biomedycznych Akcelerometria
Goniometria
Harmonogram i tematy zajęć
P03-13A_CZ_9TN
P03-13B_CZ_9TP
P03-13C_ŚR_7-30
Pletyzmografia
Wyk1_Nowak
Wyk2_Nowak
Wyk3_Nowak
Wykład_EKG_ESz-P
Wykład_Tomografia_ESz-P
FTP2003L Podstawy biofotoniki ćwiczenie 01
ćwiczenie 02
ćwiczenie 03
ćwiczenie 04
ćwiczenie 05
ćwiczenie 06
ćwiczenie 07
FTP2003S Podstawy biofotoniki Tematy prezentacji seminaryjnych
INP001112L Technologie informacyjne Link do strony Zajęcia M. Przybyło
Listy zadań Excel
Listy zadań Origin
Listy zadań PowerPoint
Listy zadań WORD
TW wyniki sprawdzianów
INP002003W, INP002003L Języki programowania Materiały dydaktyczne do kursu
INP002021P Zaaw.prog.obiektowe 2 Kotlin w przykładach
Warunki zaliczenia
KWDI Wykład_1
Wykład_2
Wykład_3
MDP002002L Fizjologia Dane_EMG
Dane_EOG
EMG active learning
EMG analysis
EMG signal analysis
EOG_Augustyniak
EOG_prezentacje
Link do strony z materiałami
Materiały_EMG
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
MDP002004C BIOMEDYCYNA LASEROWA INTRO_ warunki_zaliczenia_zakres_tematyczny_kursu
lista zadań nr 1
lista zadań nr 2
lista zadań nr 3
lista zadań nr 4_zalacznik
lista zadań nr 4
lista zadań nr 5
MDP002912 Obrazowanie medyczne Projekt 01
Projekt 02
MDP002920 L Sztuczne narządy i metody mechanicznego wspomagania krążenia CPB - wybrane zależności
kaniule ECC
Programowanie niskopoziomowe Lista zadań nr 1 - laboratorium
Lista zadań nr 1 - ćwiczenia
Lista zadań nr 2 - laboratorium
Lista zadań nr 2 - ćwiczenia
Lista zadań nr 3 - laboratorium
Lista zadań nr 3 - ćwiczenia
Materiały do pobrania
Przykładowy program
Sterowniki dla Windows 7
Zasady oceniania - laboratorium
Zasady oceniania - ćwiczenia
Programowanie obiektowe C++ Lista nr 2
Lista nr 3
Telemedycyna i telediagnostyka Warunki zaliczenia
Wykłady prof. Haliny Podbielskiej Link do strony dydaktycznej
Zaawansowane techniki optyki biomedycznej Cwiczenie nr 4
ćwiczenie nr 3
ćwiczenie nr1
ćwiczenie nr5
Zasady Redagowania edycja
instrukcja
strona tytułowa
test2
test3
• analiza istniejących rozwiązań • zdobycie źródeł • rozwiązanie teoretyczne i praktyczne tego wyzwania Wyk2_Nowak

Wersja testowa strony. Znalazłęś błąd, nie zgadzają się dane, chcesz uzupełnić informacje?
pisz: marcin.masalski@pwr.wroc.pl

Strona główna | Do góry
© 2008 Marcin Masalski