Politechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
DYDAKTYKA
Strona główna | Logowanie
 
 
Materiały dydaktyczne dla studentów  
Przedmiot Linki
Materiały dydaktyczne
Aparatura okulistyczna FTP002937 W01 Wprowadzenie
Bioinformatyka i Biologia Obliczeniowa Link do strony z materiałami
Biomedycyna laserowa - ćwiczenia rachunkowe lista zadań nr 1
lista zadań nr 2
lista zadań nr 3
lista zadań nr 4
lista zadań nr 5
CHP001004C Fizykochemia materiałów Listy zadań
Wstęp literaturowy
CHP002002C Podstawy chemii ogólnej Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Lista_5
Lista_6
Lista_7
Literatura
Zadanie domowe
ETP 1007 Elektrotechnika i elektronika Harmonogram/tematy - studia zaoczne
ETP0011L Miernictwo i automatyka Automatyka_wprowadzenie
Harmonogram zajęć
Regulator PID
Tematy zajęć
dwustanowa_1
dwustanowa_2
obiekt
przekaznik
transmitancja
Ćwiczenie 03 i 04
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie
ETP002001C Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
ETP002003L Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
ETP002004W Mikrokontrolery 1 Budowa_portu
Dodawanie
Logiczne
Makrodefinicje
Nasze_makiety
Podprogramy_a
Podprogramy_b
Podprogramy_c
Porty_a
Porty_b
Przerwania
Przesłania_a
Przesłania_b
Przesłania_c
Schemat_portu
Skoki_a
Skoki_b
Skoki_c
Uklad_74HC138
Uklad_74HC595
Wyklad_0
Wykład 1a
Wykład 1b
Wykład 1c
Wykład 1d
Wykład 2a
Wykład 2b
wysw_jedna_poz_7seg
ETP002005L Automatyka i Robotyka Harmonogram i tematy zajęć
Obiekt z zakłóceniami
Reg_dwustanowa
Regulator PID
Wprowadzenie
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
ETP002011L Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych Tematy i harmonogram zajęć
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
ETP002025L Mikrokontrolery 2 Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Literatura
Przykład użycia timera bez przerwań
Przykład użycia timera z przerwaniem
Zad5_diagram_i_tabela
ETP002028L Systemy pomiarowo - diagnostyczne Terminy
Wprowadzenie
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
ETP002041L Elektroniczna aparatura medyczna LabEAM-15-godz –IB-rok II-semestr4
LabEAM-45-godz-IB- rok III- semestr5
LabEAM-tematy
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
ETP002301W Wybrane problemy techniki medycznej W-1
W-2
W-3
W-4
Wykład
Zagadnienia - kolokwium
ETP002901 Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
ETP002921W Mikroprocesory Przerwania
Timer1
Wyklad_0
ETP002926L Zaawansowane metody pomiaru i analizy sygnałów biomedycznych Laboratorium 01
Laboratorium 02a
Laboratorium 02
Laboratorium 03
Laboratorium 04a
Laboratorium 04
Laboratorium 05
Laboratorium 07
Laboratorium 08
Laboratorium 09
Laboratorium 10
Laboratorium 1a
dodatek1
ETP002927 Bionanostruktury 1 Wymagane pojęcia
Wzór sprawozdania
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
ETP1006L Elektronika i elektrotechnika Errata do ćwiczeń
Instrukcje pomocnicze
Regulamin laboratorium
Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Zadania - Obwody pr±du stałego
Zadania - Obwody pr±du zmiennego
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
ETP2015L CPS LAB 1_6
Spr_Strona1
ETP2042 CPS Zadania 17
Zagadnienia 17
FTP002002L Biofizyka Link do strony z materiałami
Sacharymetr
Zagadnienia
FTP2003L Podstawy biofotoniki Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
ćwiczenie 0
INP001112L Technologie informacyjne Link do strony Zajęcia M. Przybyło
Listy zadań Excel
Listy zadań Origin
Listy zadań PowerPoint
Listy zadań WORD
TW wyniki sprawdzianów
INP002003W, INP002003L Języki programowania Materiały dydaktyczne do kursu
INP002006L Grafika komputerowa Lista zadań nr 3
Zasady oceniania
KWDI C_E1
C_E2
C_E3
C_E4
C_E5
PomocEAGLE
Wykład_1
Wykład_2
Wykład_3
MDP002002L Fizjologia Link do strony z materiałami
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
MDP002912 Obrazowanie medyczne Projekt 01
Projekt 02
MDP002920 L Sztuczne narządy i metody mechanicznego wspomagania krążenia CPB - wybrane zależności
kaniule ECC
METODY NUMERYCZNE W OPTYCE BIOMEDYCZNEJ Lab1_Lab2_wprowadzenie
Lab3_wprowadzenie
Lab4_wprowadzenie
Lab5_6_wprowadzenie
Lab7_wprowadzenie
Lab8_wprowadzenie
Lab9_wprowadzenie
Lab_11_wprowadzenie
Projekt_semestralny
lab10_wprowadzenie
lab5_przykladowe_skrypty
lista_lab10
lista_lab11
lista_lab3
lista_lab4
lista_lab6
lista_lab7
lista_lab8
materialy_lista_12
Miernictwo i automatyka Cwiczenie_7
Cwiczenie_8
Harmonogram/tematy - studia zaoczne
Optyczna Diagnostyka Medyczna-Laboratorium Ćwiczenie nr 1 – Obrazowanie tkanek w świetle spolaryzowanym
Ćwiczenie nr 2 – Komputerowa analiza zdjęć fluorescencyjnych
Ćwiczenie nr 3 – Spektroskopia skóry i lampa Wooda
Ćwiczenie nr 4 – Podstawowe konfiguracje mikroskopu optycznego
Ćwiczenie nr 5 - Określenie stężenia barwinków w roztworach wodnych za pomocą pomiarów gęstości optycznej
Ćwiczenie nr 6 - Zastosowanie badań termowizyjnych w fototerapii laserowej
Podstawy biofotoniki Ćwiczenie 0
Programowanie niskopoziomowe Lista zadań nr 1 - laboratorium
Lista zadań nr 1 - ćwiczenia
Lista zadań nr 2 - laboratorium
Lista zadań nr 2 - ćwiczenia
Lista zadań nr 3 - laboratorium
Lista zadań nr 3 - ćwiczenia
Materiały do pobrania
Przykładowy program
Sterowniki dla Windows 7
Zasady oceniania - laboratorium
Zasady oceniania - ćwiczenia
Programowanie obiektowe C++ Lista nr 2
Lista nr 3
Wykłady prof. Haliny Podbielskiej Link do strony dydaktycznej

Wersja testowa strony. Znalazłęś błąd, nie zgadzają się dane, chcesz uzupełnić informacje?
pisz: marcin.masalski@pwr.wroc.pl

Strona główna | Do góry
© 2008 Marcin Masalski