Politechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
DYDAKTYKA
Strona główna | Logowanie
 
 
Materiały dydaktyczne dla studentów  
Przedmiot Linki
Materiały dydaktyczne
Aparatura okulistyczna FTP002937 W01 Wprowadzenie
Bioinformatyka i Biologia Obliczeniowa Link do strony z materiałami
CHP001008C Podstawy chemii ogólnej Listy_zadan_dla_IB
CHP002002C Podstawy chemii ogólnej Listy_zadan_dla_Fizyki_1_9
Zadanie_domowe
ETP 1007 Elektrotechnika i elektronika Harmonogram/tematy - studia zaoczne
ETP0011L Miernictwo i automatyka Harmonogram zajęć
Tematy zajęć
Wskazówki_spr_6-7-8
Ćwiczenie 03_04
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
ETP002001C Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
ETP002003L Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
ETP002004W Mikrokontrolery 1 Budowa_portu
Dodawanie
Logiczne
Makrodefinicje
Nasze_makiety
Podprogramy_a
Podprogramy_b
Podprogramy_c
Porty_a
Porty_b
Przerwania
Przesłania_a
Przesłania_b
Przesłania_c
Schemat_portu
Skoki_a
Skoki_b
Skoki_c
Uklad_74HC138
Uklad_74HC595
Wyklad_0
Wykład 1a
Wykład 1b
Wykład 1c
Wykład 1d
Wykład 2a
Wykład 2b
wysw_jedna_poz_7seg
ETP002005L Automatyka i Robotyka Harmonogram i tematy zajęć
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
ETP002011L Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych Harmonogram i tematy zajęć
ETP002022L Pomiary wielkości cieplnych model_termoregulacji
ćwiczenie_1
ćwiczenie_2
ćwiczenie_3
ćwiczenie_4
ćwiczenie_5
ETP002025L Mikrokontrolery 2 ATmega128A
Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Literatura
Przykład użycia timera bez przerwań
Przykład użycia timera z przerwaniem
Studio_6_2_user_guide
Zad5_diagram_i_tabela
wysw_jedna_poz_7seg
ETP002028L Systemy pomiarowo - diagnostyczne Wprowadzenie
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
ETP002028W Systemy pomiarowo - diagnostyczne Wykład
Wyniki
ETP002041L Elektroniczna aparatura medyczna LabEAM-15-godz –IB-rok II-semestr4
LabEAM-45-godz-IB- rok III- semestr5
LabEAM-tematy
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
ETP002301W Wybrane problemy techniki medycznej Wykład
Zagadnienia_kolokwium
ETP002901 Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie_1
Ćwiczenie_2
Ćwiczenie_3
Ćwiczenie_4
Ćwiczenie_5
Ćwiczenie_6
Ćwiczenie_7
ETP002921W Mikroprocesory Lista_1
Lista_2
Lista_3
Lista_4
Przerwania
Przykład użycia TIMER 1 bez przerwań
Przyład użycia TIMER 1 z przerwaniem
Wyklad_0
ETP002926L Zaawansowane metody pomiaru i analizy sygnałów biomedycznych Laboratorium 01
Laboratorium 02a
Laboratorium 02
Laboratorium 03
Laboratorium 04a
Laboratorium 04
Laboratorium 05
Laboratorium 07
Laboratorium 08
Laboratorium 09
Laboratorium 10
Laboratorium 1a
dodatek1
ETP002927 Bionanostruktury 1 Wymagane pojęcia
Wzór sprawozdania
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
ETP002958W - Zaawansowane techniki optyki biomedycznej wyniki kolokwium 2018
ETP1006L Elektronika i elektrotechnika Errata do ćwiczeń
Instrukcje pomocnicze
Regulamin laboratorium
Tematy ćwiczeń
Terminy ćwiczeń
Zadania - Obwody pr±du stałego
Zadania - Obwody pr±du zmiennego
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
Ćwiczenie 06
Ćwiczenie 07
Ćwiczenie 08
Ćwiczenie 09
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
ETP2015L CPS LAB 1_6
Lista 1 (2018)
Lista 2 (2018)
Mat_Wto15_01_G9_15
Spr_Strona1
ETP2042 CPS Zadania 17
Zagadnienia 17
FTP002002L Biofizyka Link do strony z materiałami
Sacharymetr
Zagadnienia
FTP002006L Optyczna Diagnostyka Medyczna Laboratorium_ODM_wykaz_ćwiczeń
ćwiczenie 01
ćwiczenie 02
ćwiczenie 03
ćwiczenie 04
ćwiczenie 05
ćwiczenie 06
FTP002014L METODY NUMERYCZNE W OPTYCE BIOMEDYCZNEJ Lab01_02 wprowadzenie
Lab03 lista zadań
Lab03 wprowadzenie
Lab04 lista zadan
Lab04 wprowadzenie
Lab05_06 wprowadzenie
Lab05_cwiczenia
Lab06 lista zadań
Lab07 lista zadań
Lab07 wprowadzenie
Lab08 lista zadań
Lab08 wprowadzenie
Lab09 lista zadań
Lab09 wprowadzenie
Lab10 lista zadań
Lab10 wprowadzenie
Lab11 wprowadzenie
Lab12 lista zadań
Lab12 wprowadzenie
Projekt_semestralny
WYNIKI KONCOWE
FTP003017L Fizyczne metody i aparatura do pomiaru obiektów biomedycznych Harmonogram i tematy zajęć
FTP2003L Podstawy biofotoniki ćwiczenie 01
ćwiczenie 02
ćwiczenie 03
ćwiczenie 04
ćwiczenie 05
ćwiczenie 06
FTP2003S Podstawy biofotoniki Tematy prezentacji seminaryjnych
INP001112L Technologie informacyjne Link do strony Zajęcia M. Przybyło
Listy zadań Excel
Listy zadań Origin
Listy zadań PowerPoint
Listy zadań WORD
TW wyniki sprawdzianów
INP002003W, INP002003L Języki programowania Materiały dydaktyczne do kursu
INP002006L Grafika komputerowa Lista zadań nr 3
Zasady oceniania
KWDI CW_1E
CW_E2
CW_E3
CW_E4
CW_E5
DoProj1
DoSymulacji
Wykład_1
Wykład_2
Wykład_3
MDP002002L Fizjologia Link do strony z materiałami
Ćwiczenie 01
Ćwiczenie 02
Ćwiczenie 03
Ćwiczenie 04
Ćwiczenie 05
MDP002004C Biomedycyna Laserowa- ćwiczenia rachunkowe INTRO_zakres_i_warunki_zaliczenia
lista zadań nr 1
lista zadań nr 2
lista zadań nr 3
lista zadań nr 4
lista zadań nr 5
lista4_zalacznik
MDP002912 Obrazowanie medyczne Projekt 01
Projekt 02
MDP002920 L Sztuczne narządy i metody mechanicznego wspomagania krążenia CPB - wybrane zależności
kaniule ECC
Miernictwo i automatyka Cwiczenie_7
Cwiczenie_8
Programowanie niskopoziomowe Lista zadań nr 1 - laboratorium
Lista zadań nr 1 - ćwiczenia
Lista zadań nr 2 - laboratorium
Lista zadań nr 2 - ćwiczenia
Lista zadań nr 3 - laboratorium
Lista zadań nr 3 - ćwiczenia
Materiały do pobrania
Przykładowy program
Sterowniki dla Windows 7
Zasady oceniania - laboratorium
Zasady oceniania - ćwiczenia
Programowanie obiektowe C++ Lista nr 2
Lista nr 3
Wykłady prof. Haliny Podbielskiej Link do strony dydaktycznej

Wersja testowa strony. Znalazłęś błąd, nie zgadzają się dane, chcesz uzupełnić informacje?
pisz: marcin.masalski@pwr.wroc.pl

Strona główna | Do góry
© 2008 Marcin Masalski